Multimediale leermiddelen

Naast het geven van lessen biologie ontwikkel ik voor educatieve uitgeverijen multimediale leermiddelen voor het laboratoriumonderwijs.

Biologie voor het MLO
Dit leerboek bevat basiskennis van het vak biologie voor het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO). De leermethode wordt ondersteund door een interactieve website met uitlegvideo’s en zelftests.
Biologie voor het MLO is de meest verkochte methode in het laboratoriumonderwijs. In 2016 is de zesde editie verschenen.


Basisvaardigheden Microbiologie

Dit is een multimediale leermethode waarmee basisvaardigheden uit de praktijk van het microbiologie laboratorium worden aangeleerd.  De methode bestaat uit een werkboek met daarin 55 experimenten verdeeld over twaalf thema’s. Het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie wordt ondersteund door een interactieve website met uitlegvideo’s en zelftests. In 2018 is de zesde editie verschenen.

microbiologie


Biomedische kennis voor het MLO

De kern van dit leerboek wordt gevormd door de verschillende orgaanstelsels van de mens waarin anatomie en fysiologie centraal staan. Biomedische vakken als klinische chemie, hematologie, histologie, cytologie en microbiologie leveren elk hun aandeel. Hierdoor ontstaat een samenhangend beeld van de leerstof. Een nieuwe herziene uitgave is in ontwikkeling en verschijnt begin 2020.


Basisvaardigheden Biologie

Met deze leermethode leren studenten biologische technieken uitvoeren aan de hand van een aantal experimenten die zijn gegroepeerd rond een aantal thema’s. De experimenten worden ondersteund door video-instructies uit de tv serie Bio-Bits Bovenbouw. Medio 2019 verschijnt een nieuwe, herziene editie.


BioBits

Ik heb meegewerkt aan BioBits, een SchoolTV serie bestaande uit instructie video’s voor zelfstandig leren in de Tweede Fase (‘Studiehuis’).
Hier één van de afleveringen uit 1995, ‘Flipping the Classroom’ avant la lettre.

Ondersteunende websites bij deze leermethoden zijn responsief, d.w.z. dat ze zich goed vertonen op zowel een laptop als op de kleine beeldschermen van tablet en smartphone.