Over mij

Ik ben microbioloog met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

In het laboratoriumonderwijs heb ik 30 jaar les gegeven als docent microbiologie en pathologie.
In het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) geef ik ruim 25 jaar biologie aan de eindexamenklassen vmbo, havo en vwo.

Als docent probeer ik inhoud te geven aan ‘Teach less, Learn more‘. Dit principe wordt toegepast in de beste schoolsystemen ter wereld, zoals in Singapore, Japan, Estland, China en Finland, en spoort docenten aan te focussen op kwaliteit van lessen in plaats van hoeveelheid lessen.

Binnen dit pedagogische kader neemt leertechnologie een belangrijke plaats in, zodat studievoortgang nauwkeurig is te volgen en een meer persoonlijke aanpak mogelijk wordt. Mijn klassikale lessen ondersteun ik dan ook intensief met een elektronische leeromgeving.

De combinatie van klassikale lessen met een elektronische leeromgeving vindt plaats binnen het zogenaamde 3-fasen model.

In het 3-fasen model wordt klassikaal onderwijs (in-de-Les) geflankeerd door andere uitdagende onderwijsvormen (vóór-de-Les en na-de-Les).

Multimediale leermiddelen
Naast het verzorgen van lessen biologie ontwikkel ik voor educatieve uitgeverijen multimediale leermiddelen.

Eus van Hove
Amsterdam

Vul voor meer informatie het contactformulier in.

Contactformulier