Teach Less Learn More

Minder lesgeven

Docenten die minder klassikaal onderwijs verzorgen, hebben meer tijd voor flankerende onderwijsvormen en daarmee méér persoonlijke aandacht voor leerlingen/studenten. Immers, in lessen ondersteund met een goed ingerichte digitale leeromgeving worden individuele leerprocessen nauwkeurig gemonitord.

3-fasen model

Een digitale leeromgeving leent zich uitstekend om klassikaal onderwijs te ondersteunen met flankerende onderwijsvormen volgens het zogenaamde 3-fasen model. Als voorbereiding op de klassikale les bestuderen leerlingen/studenten in de online leeromgeving informatie, animaties, uitlegvideo’s en maken online quizzen waarmee voorkennis wordt geactiveerd. Het lesgeven beperkt zich tot inleiden, structuur aanbrengen, toelichting geven van opdrachten en extra uitleg (directe instructie).
Na de les maken leerlingen/studenten zelfstandig in de online leeromgeving opdrachten en formatieve toetsen waarmee de leerstof actief wordt verwerkt.

Het 3-fasen model.

Meer sturing

Leerlingen en studenten die uitdagende opdrachten en formatieve toetsen maken in de elektronische leeromgeving ervaren meer vrijheid in hun leren. Op basis van gegevens die de online leeromgeving genereert (‘learning analytics‘) kunnen docenten meer sturen op individuele leerprocessen, méér feedback en méér persoonlijke aandacht schenken. Leerachterstanden kunnen met het 3-fasen model worden weggewerkt.

Meer leren

De best presterende onderwijslanden ter wereld, Singapore, Japan en China, passen het principe van ‘Teach less, learn more‘ toe. Maar ook dichter bij huis in beter presterende landen als Polen, Finland en Estland geven docenten 30% minder les en hebben daardoor méér tijd om lessen goed voor te bereiden en méér tijd voor feedback en persoonlijke aandacht voor leerlingen/studenten (OECD, 2019). 

Grafiek op basis van OECD rapporten PISA 2018 en Education at a glance 2019.

Effectieve leerstrategieën

Gespreid leren (spaced practice), oefenvariatie (dual coding) en oefentoetsing (retrieval practice) behoren tot de beste leerstrategieën (Wijze lessen, 2019). Deze effectieve leerstrategieën kunnen worden versterkt met een digitale leeromgeving.
Bekijk deze Sway.

Maximaal 20 klassikale lessen per week
Docenten die volgens het 3-fasen model werken onderwijzen maximaal 20 lessen per week. De focus ligt niet op de hoeveelheid lessen, maar op de kwaliteit van de lessen.

Lees de artikelen over minder, maar doeltreffender lessen 
door Eus van Hove.

Minder lessen, maar doeltreffender lessen.