Gamification in de elektronische leeromgeving

Het gebruik van online spelelementen, oftewel gamification, is nog niet ingeburgerd in het onderwijs. De tool ‘Achievements’ is dit schooljaar beschikbaar gekomen in de elektronische leeromgeving van Blackboard. Met deze nieuwe tool kan een badgesysteem worden ontworpen binnen Blackboard, waarmee leerlingen worden uitgedaagd meer te ontdekken en meer te doen. Wat zijn de eerste ervaringen met het gebruik van badges?

Veel leerlingen zitten thuis uren achter het beeldscherm. Als je weleens een puber Call of Duty: Modern Warfare hebt zien spelen, dan weet je hoe iemand gemotiveerd kan zijn door iets dat wordt aangeboden in het digitale universum. Pubers zijn zeer gevoelig voor beloningen. Vandaar de populariteit van online games. In games zijn volop beloningen ingebouwd die ‘players’ motiveren het spel uit te spelen, of keer op keer opnieuw te spelen. De beloningen waarvoor wordt gestreden zijn achievements of badges!cod badges2

Onderwijs kan veel leren van de game industrie. Leerlingen zijn te vergelijken met ‘players’ die worden uitgedaagd opdrachten voor school te maken. Gewoonlijk bestaat feedback op een opdracht uit een beoordeling in de vorm van een cijfer. Maar leerlingen willen meer dan alleen een cijfer. Net als in een online game willen ze erkenning voor het volbrengen van een opdracht: een beloning in de vorm van een badge!badgame

In mijn lessen Anatomie, fysiologie en pathologie heb ik digitale badges uitgetest. Wekelijks maken leerlingen rond een thema opdrachten die worden ingeleverd via de elektronische leeromgeving. Na het inleveren verschijnt automatisch de online voortgangstoets over dit thema. Omdat achter elke voortgangstoets een flinke vragenpool zit mogen leerlingen de voortgangstoets zo vaak maken als ze willen. Ze krijgen telkens andere vragen voorgeschoteld. Blackboard geeft direct feedback. Pas als meer dan 70% van de vragen goed is beantwoord “winnen” leerlingen een badge.
Leerlingen weten wat ze moeten presteren en zien online welke badges ze hebben verdiend.behaalde badgesNaast het ‘leaderboard’ aan verdiende badges, krijgen leerlingen een beeld van hun studievoortgang. Op de ‘progress bar’ zien leerlingen het aantal behaalde voortgangstoetsen. Pas als alle voortgangstoetsen zijn behaald krijgen leerlingen toegang tot de summatieve eindtoets.voortgangsbalk2

De ervaringen met het gebruik van badges zijn geëvalueerd in de Blackboard cursus Anatomie, fysiologie en pathologie. Uit de eerste evaluatie blijkt dat digitale badges motiverend werken. Leerlingen maken vaker de formatieve voortgangstoetsen om badges te verdienen.

Maar liefst 50% van de leerlingen vindt het leuk om badges te verdienen voor het maken van opdrachten.

gamification

Op basis van deze resultaten ga ik komend schooljaar het gebruik van digitale badges uittesten in de examenklassen havo en vwo.